Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

styczeń 2013

24 stycznia po burzliwych obradach zespołu projektowego i w oparciu o regulamin rekrutacji została wyłoniona ośmioosobowa grupa uczestników II edycji projektu "Lepsze Jutro". Do udziału zgłosiło się 17 osób , z czego 9 osób pozostaje na liście rezerwowej, która zostaje uruchomiona w razie rezygnacji z uczestnictwa przez któregokolwiek z uczestników. W dniu 29 stycznia w siedzibie GOPS o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne na którym zostaną omówione cele projektu, jego przebieg i organizacja.

 

29 stycznia odbyło się spotkanie organizacyjne nowo-powstałej grupy uczestników projektu. Omówiliśmy harmonogram, preferencje zawodowe i przebieg projektu. Uczestnicy otrzymali skierowania do PUP w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki zawodowej. Konsultacje z doradcami odbędą się 01 i 04 lutego a od 05 lutego rozpoczynają się pierwsze warsztaty psychologiczne.

 

luty 2013

11 lutego zaczęły się pierwsze warsztaty psychologiczne z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary we własne siły. Grupa wydaje się chętna do wspólnej pracy. Początek to integracja , poznanie się i otwarcie wobec innych osób, tak aby proces grupowy, dla każdego uczestnika skutkował jak najlepszymi rezultatami.
Życzymy powodzenia i zachęcamy do zaangażowanej pracy.

 

18 lutego rozpoczęły się kolejne warsztaty psychologiczne z zakresu: radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról, jakie odgrywają kobieta i mężczyzna w rodzinie. Pani Ewa Witkowska z powodu podjęcia pracy zrezygnowała z udziału w projekcie. Na jej miejsce została przyjęta Pani Magdalena Czachorowska której kandydatura widniała na liście osób rezerwowych. Życzymy powodzenia w pracy nad sobą.

 

marzec 2013

01 marca rozpoczął się kolejny blok warsztatów nt.: podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych. Grupa jest już zintegrowana i zaangażowana w pracę. Dziś po dźwiękach wydobywających się z sali szkoleniowej, skali głośności oraz salwach śmiechu można rozpoznać że nadchodzi wiosna ! A grupa to sami młodzi ludzie! Witamy wiosnę i niech nam wszystkim wleje trochę słońca do serc. POWODZENIA !

 

21 marca. Niedawno zakończył się warsztat o nazwie: indywidualne i grupowe szkolenia w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych, obecnie trwa szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. Bywa trochę nieobecności ale aura pogodowa sprzyja przeziębieniom. Został rozstrzygnięty przetarg na zorganizowanie kursów zawodowych i uczestnicy właściwie już prawie wszyscy mają zapewnione miejsca praktyk oraz terminy kursów. Kursy zawodowe będą obejmować:
-kurs prawa jazdy - 2 os.
-programy magazynowe z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej - 1 os.
-profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 4 os.
-profesjonalna pomoc domowa i hotelowa - 1 os.
-kierowca - operator wózków widłowych (podnośnikowych) - 1 os.
-fryzjerskie praktyki zawodowe - 1 os.
Życzymy powodzenia i łączmy się wszyscy aby przetrwać tą zimę i złagodzić nienawiść do koloru białego !

 

kwiecień 2013

Uczestnicy rozpoczęli kursy zawodowe.

Programy magazynowe z obsługą kasy fiskalnej.

Programy magazynowe - zajęcia praktyczne

Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa

Praktyki fryzjerskie.

Kierowca-operator wózków widłowych ( podnośnikowych).

Profesjonalny sprzedawca

Profesjonalny sprzedawca - praktyki

prawo jazdy kat B

Prawo jazdy kat. B - jazdy

 

18 kwietnia odbyły się warsztaty na temat wizażu, czyli jak polepszyć swój wizerunek jako przyszłego pracownika przed ewentualnym pracodawcą. Na zajęciach były omawiane techniki i sposoby poprawy swojego wyglądu i autoprezentacji wizualnej, bo nie od dziś przecież wiadomo,że najważniejsze jest pierwsze wrażenie !

 

19 kwietnia grupa uczestniczyła w całodniowym warsztacie na temat problematyki alkoholizmu. Zajęcia odbyły się w Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym "Dobry Brat" w Osieku,które to przedstawiło najkorzystniejszą ofertę spośród czterech zapytanych miejsc. Zajęcia prowadziła mgr  Wiesława Masłowska certyfikowana specjalistka terapii uzależnień. Uczestnicy w przerwach między zajęciami korzystali z odnowy biologicznej. Wszyscy beneficjenci byli zadowoleni z formy warsztatu: trudną problematykę przedstawiono w sposób umożliwiający  otwarcie się na własne doświadczenia związane z tematem. Jedzenie było niezwykle pyszne i różnorodne, atmosfera serdeczna a pogoda rozpieszczała nasze zmysły. Wyjechaliśmy z poczuciem dobrze przepracowanego dnia napełnieni korzyściami płynącymi zarówno z obcowania ze sobą jak i treści które poruszyliśmy.
Dziękujemy obsłudze i kierownictwu CRR Dobry Brat oraz Instytucji Pośredniczącej - czyli Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego za umożliwienie takiego wyjazdu -
Koordynator Projektu

 

kwiecień 2013

04 kwietnia rozpoczął się kurs komputerowy w zakresie obsługi programów Word i Excel. Przeznaczony na kurs czas to 24 godziny lekcyjne aby opanować podstawy obu programów. Dziś nieobecne są 2 osoby , od jutra ma być komplet uczestników. Zajęcia prowadzone są w profesjonalnej sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kociewskiej w Skórczu. Kurs jest dodatkowym działaniem w projekcie i finansowany jest dzięki oszczędnościom powstałym przy okazji postępowań przetargowych. Życzymy kursantom powodzenia i łagodnego promieniowania monitorów!

 

14 kwietniaodbył się wyjazd tematyczny do CRR Dobry Brat w Osieku. Tematem przewodnim spotkania były stereotypy społeczne wśród mieszkańców terenów wiejskich. Temat trudny aczkolwiek wyzwalający wiele nagromadzonych emocji. Grupa wydawało się ,że przejrzała w wielu kwestiach na oczy, w jaki sposób zapożyczone od społeczności przekonania utrudniają życie i blokują przed osobistym rozwojem. Przy okazji spotkania przy pomocy osoby prowadzącej pani Mgr Wiesławy Masłowskiej "wyczyściliśmy" relacje w grupie, która po ostatnim kursie komputerowym była skonfliktowana. Na szczęście i przy wysiłku uczestników udało się odczarować panujące napięcie emocjonalne. Mimo tak młodego wieku grupy beneficjenci projektu poradzili sobie całkiem dobrze i taki trening pozwalający na pracę nad problemami grupowymi na pewno zaowocuje w codziennym życiu, kolejny stereotyp został podważony. Jak zwykle w "Dobrym Bracie" zajęcia przeplatane były zabiegami odnowy biologicznej oraz przepysznym, różnorodnym i elegancko podanym jedzeniem. Wyjazd uważamy za bardzo udany i potrzebny. Do zobaczenia na uroczystości kończącej projekt - 20 czerwca o godz. 12:00!
Koordynator projektu - Dariusz Sierżant

 

czerwiec 2013

W czwartek 20 czerwca w samo południe rozpoczęło się uroczyste zakończenie II edycji i całego projektu " Lepsze Jutro" . Zostały zaproszone 32 osoby. Kilka osób niestety nie zjawiło się, jednak zostali usprawiedliwieni. Na spotkaniu zostały przedstawione założenia , przebieg działań oraz efekty jakie przyniósł i jakie w przyszłości powinien generować projekt. Wspólnie obejrzeliśmy zdjęcia zrobione podczas trwania edycji a uczestnicy sami opowiedzieli o korzyściach wypływających z udziału i własnych w nim doświadczeniach. Następnie przedstawiciele firm szkolących oraz Wice-wójt Pani Krystyna Noga zabrali głos. Po wspólnym zdjęciu przed siedzibą GOPS wspólnie raczyliśmy się przygotowanym cateringiem i poczęstunkiem. Przy kawie i ciastku rozmowy i dyskusje trwały do godz. 15:00. Wydaje się, że odpowiednia konkluzja zamykająca organizację projektu to, że "warto realizować projekty społeczne ponieważ zwiększają one szanse dla ludzi zagrożonych wykluczeniem i zbliżają nas wszystkich, zarówno uczestników jak i osoby zaangażowane, do siebie nawzajem." Na 8 uczestników poprzedniej edycji, 6 przestało korzystać z pomocy opieki społecznej - czyli zaczęło sobie radzić w życiu. Życzymy uczestnikom drugiej edycji podobnych efektów. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pracę oraz sympatyzowanie z inicjatywą GOPS w Skórczu. Do zobaczenia, być może przy następnym projekcie, w latach finansowania 2014-2020.

Kierownik GOPS i Koordynator projektu

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem