Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

czerwiec 2012

Uchwałą Nr 726/154/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2010 roku zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Lepsze Jutro" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie oczekiwany jest termin podpisania umowy.

Do 19 lipca prowadzona jest rekrutacja do projektu.

 

lipiec 2012

19 lipca o godz. 9.00 zakończono przyjmowanie aplikacji i deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Podczas przyjmowania dokumentów zostały przeprowadzone pierwsze, wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Niektóre osoby zaproszono na dodatkowe rozmowy celem bliższego poznania sytuacji oraz motywacji do udziału w projekcie.
Naboru uczestników dokonano na podstawie kryteriów opisanych w regulaminie rekrutacji.

 

27 lipca zakończyły się spotkania w ramach poradnictwa zawodowego zorganizowanego przez Powiatowy urząd Pracy w porozumieniu z GOPS w Skórczu.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, ankiet i badań wyznaczono uczestnikom projektu "Lepsze Jutro" ścieżkę zawodową wraz z propozycją odpowiednich kursów. Beneficjenci projektu otrzymali zaświadczenia z przebytych spotkań

 

sierpień 2012

03 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników projektu "Lepsze Jutro". Zostały omówione podstawowe założenia projektu oraz harmonogram szkoleń i kursów. Wspólnie zastanawialiśmy się nad wyborem odpowiednich kursów zawodowych. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na świadczenie usług warsztatowo-szkoleniowych. Beneficjenci zostali wprowadzeni w tematykę zajęć oraz ustalone zostały sprawy transportu. Spotkanie udokumentowaliśmy fotograficznie.

 

14 sierpnia rozpoczęły się  Warsztaty z zakresu Podnoszenia  Umiejętności Samooceny i Wiary We Własne Siły. Zajęcia odbywają się w Starogardzie Gdańskim i prowadzone są przez Panią Katarzynę Maliszewską i Pana Kazimierza Juszczaka. Frekwencja dopisuje, a beneficjenci nie ustają w wysiłkach w pogłębianiu własnych umiejętności.

 

21 sierpnia zakończyły się warsztaty psychologiczne z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary we własne siły, obecnie trwają zajęcia które mają pomóc w zdobyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją oraz podnoszące świadomość ról jakie w rodzinie odgrywają kobieta i mężczyzna. Warsztaty odbywają się w świetlicy wiejskiej w Wielkim Bukowcu. Frekwencja dopisuje a uczestnicy integrują się jako grupa.

 

30 sierpnia zakończyły się warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról jakie odgrywają kobieta i mężczyzna w rodzinie. Obecnie grupa odbywa indywidualne i grupowe konsultacje w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych. Wspólnie z firmą szkoleniową "ELIM" pracujemy nad harmonogramem kursów zawodowych aby dostosować je do zaplanowanych tzw. " miękkich" szkoleń .Grupa jest już mocno zintegrowana i zaobserwowaliśmy jak wyraźnie wpływa ta integracja na poszczególnych kursantów. Wystawiliśmy pięć skierowań do szkoły " Żak" w Starogardzie Gdańskim w celu uzupełnienia wykształcenia, to kolejny krok na drodze rozwoju beneficjentów zainspirowany udziałem w projekcie.

 

wrzesień 2012

10 września rozpoczęło się szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i będzie trwało do 17 września. Prowadzący doradca zawodowy przygotuje kursantów do umiejętnego wejścia na rynek pracy poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia i scenki symulacyjne odzwierciedlające rzeczywiste sytuacje zawodowe. Grupę cechuje zaangażowanie oraz aktywność na zajęciach. Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Wielkim Bukowcu. Życzymy powodzenia!

 

20 września zakończyły się szkolenia z zakresu "Aktywnego Poszukiwania Pracy". Uczestnicy stworzyli profesjonalne CV i przeszli zaaranżowane rozmowy kwalifikacyjne, tym samym są gotowi podjąć indywidualne kursy zawodowe, które rozpoczynają się od 24 września. W październiku odbędzie się spotkanie z fachowcem od wizażu oraz całodniowe wyjazdowe spotkanie tematyczne nt. problemu jakim jest alkoholizm

 

październik 2012

W październiku niektórzy uczestnicy przystąpili już do kursów zawodowych wybranych zgodnie z wyznaczoną indywidualną ścieżką rozwoju przez doradców zawodowych i pracowników socjalnych. Beneficjenci mają teraz okazję aby wypróbować i sprawdzić wiedzę teoretyczną zdobytą na warsztatach ale przede wszystkim nabywają umiejętności które powinny zaowocować zaistnieniem na rynku pracy i poprawą statusu materialnego i społecznego.
Życzymy Powodzenia !

kurs profesjonalna opiekunka dziecięca

kurs prawo jazdy kat. B

kurs spawania metodą MAG 135

 

15 października odbyło się szkolenie z zakresu poradnictwa wizażystki. Uczestnicy projektu omawiali kształtowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, dostosowanie stylu ubioru, makijażu, pielęgnacji skóry, do typów urody oraz osobowości. Na 27 października zaplanowany jest jednodniowy wyjazd tematyczny do CRR Dobry Brat w Osieku.

 

27 października odbył się całodniowy tematyczny wyjazd do Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego "Dobry Brat" w Osieku. Tematem przewodnim wyjazdu była problematyka alkoholizmu. Zajęcia choć dość ciężkie zważywszy problem to poprowadzone w formie warsztatowej i poprzeplatane formami odnowy biologicznej. Uczestnicy korzystali z sauny, jacuzzi, groty solnej, masażu, bilarda, tenisa stołowego i innych zabiegów. Rozluźnieni i zrelaksowani łatwiej przyswajali podstawową wiedzę na temat choroby alkoholowej. Całodzienne wyżywienie i poczęstunek a szczególnie domowe wypieki dały niezbędne "paliwo" dla jednocześnie intensywnej i pełnej form relaksu soboty. Zajęcia zakończyły się wręczeniem zaświadczeń. Atmosfera była niezwykle miła i naturalna. Grupa jest niesamowicie zintegrowana, zgrana i pełna uroku.

Bardzo dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i udany wyjazd
Personel projektu

 

listopad 2012

5 listopada zakończono zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursu programy magazynowe z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej. Czwórka uczestników zdała egzamin z wyróżnieniem. Uczestnicy zostali przygotowani do obsługi kas i poznali podstawy programów magazynowych oraz fakturowania. Obecni rozpoczęli praktyki w hurtowni budowlanej " ARKADA" w Skórczu , która pracuje w oparciu o szeroko rozwinięty program magazynowy. Uczestnicy mają szansę w sposób praktyczny poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę , jednocześnie bardzo realnie wkraczając na rynek pracy i poznając specyfikę pracy dużej hurtowni. Życzymy POWODZENIA!

Dwoje uczestników projektu dzielnie kroczy ( właściwie podąża dzięki koniom mechanicznym )ku upragnionemu prawu jazdy kat. B. Mobilność i niezależność od komunikacji publicznej na terenie gminy Skórcz to konieczność a zarazem przywilej, tym bardziej trzymamy za Was kciuki abyście w niedalekiej przyszłości przesiedli się z "L" do własnych stalowych rumaków. POWODZENIA !

 

grudzień 2012

Czworo uczestników po zajęciach teoretycznych kursu programy magazynowe z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej, odbywa praktyki w hurtowni budowlanej ARKADA. Oprócz poznawania programów magazynowych, uczą się pracy z klientem oraz porządkują asortyment. Uśmiechy pomagają im przezwyciężyć chłód blaszanej hali. Życzymy wytrwałości.

 

W sobotę 15 grudnia odbył się wyjazd tematyczny, którego tematem przewodnim były stereotypy społeczne wśród mieszkańców społeczności wiejskich. Zajęcia odbyły się w CRR Dobry Brat w Osieku w towarzystwie gęsto sypiącego za oknem śniegu, wykwintnej i urozmaiconej kuchni, przyjaznej atmosfery przemiłej lecz naturalnej obsługi środka oraz iskrzących odgłosów palonych polanek brzozy dobiegających z kominka, kojącego i hipnotyzującego swym ciepłem. Warsztaty trwały około 6 godzin i były poprowadzone przez Panią mgr Wiesławę Masłowską w sposób niezwykle atrakcyjny i uruchamiający te pokłady treści zawarte w grupie, jakie są konieczne, aby wysiłek terapeutyczny zaowocował realizacją zmian życiowych zainicjowanych magią zajęć. Pomiędzy blokami tematycznymi uczestnicy korzystali ze wspaniałych możliwości odnowy biologicznej jakie oferuje "Dobry Brat" : jacuzzi, hydromasaż, masaż klasyczny , oczyszczanie z toksyn, grota solna. Kuchnią i potrawami zostaliśmy zauroczeni. Ciasta były domowe, napoje ze świeżo wyciskanych owoców i warzyw, a herbata i kawa zawsze przygotowane na czas. Czas spędziliśmy bardzo miło i efektywnie jednocześnie zrelaksowani, pracowaliśmy nad sobą ze sporym zaangażowaniem i entuzjazmem.

Około godz. 19 po wspólnym zdjęciu uczestnicy zostali rozwiezieni do domów, swych chatek, szałasów i jaskiń. Pożegnanie było serdeczne, spotkamy się 21 grudnia na uroczystości kończącej I edycję projektu.

Dziękuję za fajny wyjazd
Koordynator projektu
Dariusz Sierżant

 

Podsumowanie I edycji projektu

W dniu 21 grudnia odbyła się uroczystość podsumowująca zakończenie I edycji projektu. Zaproszono władze gminy oraz radnych z terenów zamieszkałych przez uczestników projektu. Na wstępie omówiono założenia i cele projektu, następnie realizację poszczególnych zadań oraz niewątpliwie pozytywne efekty, korzyści i rezultaty. Wspólnie obejrzeliśmy zdjęcia które dokumentują przebieg projektu. Głos zabrali sami uczestnicy zwracając uwagę na osobiste korzyści jakie przyniósł im udział w projekcie. W dalszej części spotkania wręczono zaświadczenia o ukończeniu projektu, po czym poczęstowaliśmy zaproszone osoby obiadem, ciastem, kawą, napojami i słodyczami. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i naturalnej atmosferze i dostaliśmy zapewnienie od Pana wójta i radnych, że będą popierać, wspierać i promować działalność projektową. Spotkanie udowodniło że projekty systemowe są korzystne dla gminy i że warto inwestować w jednostkę. W styczniu rozpoczynamy rekrutację do II edycji projektu. Zapraszamy Wszystkich Chętnych Do Składania Aplikacji !

 

 

 

 

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem