Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

W związku prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przesyłam poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny - poradnik (PDF)

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 10 kwietnia  2020r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)
Liczba stanowisk pracy: 1
Przewidywany okres zatrudnienia: od 1 maja  2020r. do 31 grudnia 2020 r.
Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

 

więcej informacji pod adresem:
https://gopsskorcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/12716_asystent-rodziny.html

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem