Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedzibą w Pączewie informuje o wyborze oferty na usługi społeczne:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz
w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Pełna treść informacji o wyborze oferty dostępna jest pod adresem:

https://gopsskorcz.bip.gov.pl/fobjects/download/1124528/informacja_wybor_oferty-pdf.html