W dniu 24 listopada 2021 roku o godzinie 10:05  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedzibą w Pączewie reprezentowanym przez Kierownika GOPS Gabrielę Kozłowską dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz
w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Pełna treść protokołu dostępna jest pod adresem:

https://gopsskorcz.bip.gov.pl/fobjects/download/1123919/protokol_otwarcie_ofert-pdf.html