Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedzibą w Pączewie zaprasza do składania ofert na usługi społeczne:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz
w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

https://gopsskorcz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33893