Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 2/2020 z dnia 14 maja 2020 (dodatkowy dzień wolny za święta przypadające w sobotę)

2 listopada
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu
będzie nieczynny.