Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

W  dniu  26  maja  2014r. już  po raz  piąty  odbyło  się  spotkanie  mieszkanek  z  gminy  Skórcz  na  zajęciach  w  „Szkole   życia”.

Dzień  26  maja  to  wyjątkowy  dzień  - „DZIEŃ  MATKI”.

Mamy  tego  dnia  zdobywały    doświadczenie  i  wiedzę ,  która  pomoże  im  w  umiejętnościach  komunikacji  z własnymi  dziećmi.
Natomiast  dzieci   przygotowały  podczas  swoich  zajęć   upominki  w  formie  fotografii  w  ozdobionych  przez  siebie  ramkach, kwiaty z papieru , szkatułki  z  pudełek  od  zapałek  z drobnymi  upominkami  dla mam.
Po zakończeniu  zajęć  zaproszono  wszystkie  mamy  na  świetlicę do swoich dzieci , które  zaśpiewały  tradycyjne  „STO LAT”.

„Abyś zawsze przy nas była
najpiękniejsza i jedyna
mądra, dobra, ukochana
taka bliska - nasza Mama.
Dużo Ci dziś mówić miałyśmy
lecz gdy biegłyśmy - zapomniałyśmy.
Więc Mamusiu nadstaw uszka
i zapytaj się serduszka
niech Ci powie jego bicie
że kochamy Cię nad życie.”

W dniu  7 kwietnia 2014 r. z  inicjatywy  Asystenta  Rodziny  Pani  Małgorzaty  Sieja zatrudnionej  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w  Skórczu oraz  porozumieniu  z  pracownikami   GOPS  i  Dyrekcją  Szkoły Podstawowej  w  Barłożnie  i  Mirotkach  rozpoczęto „Szkołę  życia”  dla mieszkańców zamieszkujących  gminę Skórcz, prowadzoną  przez   pracowników Poradni  Szkolno  Wychowawczej w Starogardzie  Gdańskim.

Zajęcia  dla  rodziców  z gminy  Skórcz  odbywają  się  w  Szkole  Podstawowej  w  Barłożnie  w  godzinach  od  14  do 17. Podczas  zajęć   z rodzicami  pracownicy  ośrodka  pomocy  , asystent  rodziny ,stażyści oraz Pani  Hanna  Talaśka – nauczyciel  ze  szkoły w Pączewie prowadzą  zajęcia  i opiekują  się  dziećmi  rodziców  uczęszczających  do „Szkoły  rodziców”. Należy  u podkreślić, że  Pani  Hanna  Talśka  zaoferowała swoja  pomoc  na  zasadach wolontariatu za co  bardzo  dziękuję. Pracownicy  GOPS , stażyści i asystent  również po godzinach  pracy niosą  bezinteresowną  pomoc po to aby  rodzice   dzieci  korzystali  z zajęć aby ich  życie stało się  lepsze i bogatsze  uczuciowo.

 

Założenia  zajęć:

„Szkoła dla rodziców” to cykl zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze rodziców.
Program zakłada ok. 7 trzygodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu.

 

Cele zajęć:

 • uświadamianie rodzicom o ich nadrzędnej roli w wychowaniu dzieci,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z dzieckiem,
 • zapoznanie z metodami wychowawczymi nastawionymi na współpracę z dzieckiem,
 • poznanie sposobów ułatwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • uwrażliwienie na potrzeby psychiczne dzieci i poznanie sposobów ich zaspokajania,
 • uświadomienie własnych i mocnych stron i ograniczeń w pełnieniu funkcji rodzicielskiej,
 • rozwijanie umiejętności budowania właściwej relacji z dzieckiem poprzez np. negocjacje, akceptowanie i wyrażanie uczuć, stawianie jasnych i stanowczych granic.

Metody pracy – ćwiczenia grupowe, wykłady i edukacja, burza mózgów, psychodrama, autorefleksja.

 

Tematy spotkań:

 1. Cele wychowania.
 2. Komunikacja interpersonalna.
 3. Budowanie dobrej relacji z dzieckiem.
 4. Uczucia i ich wyrażanie.
 5. Eliminowanie niewłaściwych zachowań.
 6. Współpraca z dzieckiem i zachęcanie do samodzielności.
 7. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu dziękują Pani Hannie Talaśka za poświęcony czas wolny i cząstkę samej siebie,  którą przekazuje Pani podczas poniedziałkowych spotkań dzieciom rodziców biorących udział w „Szkole  życia” .

Dzięki Pani bezinteresownej i niesionej z dużym zaangażowaniem pomocy często pojawia się na twarzach i w sercach dzieci i naszych uśmiech.

Sprawia Pani, że radość, wrażliwość, empatia i dobroć na nowo ożywają w naszej społeczności tej najmłodszej, a życie staje się lepsze i  bogatsze uczuciowo.

Serdecznie  dziękujemy  za chęć  działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas świata.
Dziękujemy za dzielenie się  swoim czasem. To dzięki tej ofiarności żyje się łatwiej i piękniej
.

 

Kierownik i pracownicy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu wskazuje na możliwość ubiegania się do dodatku mieszkaniowego o dodatek energetyczny w Urzędzie Gminy Skórcz.

Do składanego wniosku w/s przyznania w/w dodatku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Podstawę prawną przyznania dodatku energetycznego stanowi art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późń. zm.).

Informacje  o dodatku  energetycznym pod nr tel.58 5824655 Urząd  Gminy Skórcz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu serdecznie dziękuje anonimowym Darczyńcom, z Gminy i Miasta Skórcz, którzy w odpowiedzi na prośbę tutejszego Ośrodka przekazali i dostarczyli na rzecz osób potrzebujących meble pokojowe.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za taka szybką reakcję na naszą prośbę i okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary miały wartość nie tylko materialną, ale były przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych, w szczególności dziękując za pomoc  za transport firmom Państwa Sowińskich i Jakubowskich.

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,

czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skórczu informuje, że:

w dniu 21 listopada 2013r. będzie  wydawana  żywność  dla mieszkańców Parafii Skórcz  w miejscowości Wielbrandowo w ramach programu „PEAD”

W związku z powyższym prosimy  rodziny  zakwalifikowane o przybycie w dniu
od 21 listopada o godzinie 16:00

do Świetlicy 
Wiejskiej w Wielbrandowie  po odbiór żywności.

Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.

 

Kierownik GOPS
Gabriela Kozłowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skórczu informuje, że:

w dniu 23 października 2013r. będzie  wydawana  żywność  dla mieszkańców Parafii Skórcz  w miejscowości Wielbrandowo w ramach programu „PEAD”

W związku z powyższym prosimy  rodziny  zakwalifikowane prosimy o przybycie w dniu
23 października o godzinie 16:00

do Świetlicy 
Wiejskiej w Wielbrandowie  po  odbiór żywności.

Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.

 

P R O Ś B A

Zwracamy się  z prośbą  do rodzin korzystających z pomocy w formie w/w  żywności  o pomoc  w rozładunku żywności.

Osoby chętne  zapraszamy do pomocy  w poniedziałek tj.23 października 2013r.   do Świetlicy Wiejskiej w Wielbrandowa na godzinę 12:00

Kierownik GOPS
Gabriela Kozłowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skórczu informuje, że:

w dniu 01 października 2013r. będzie  wydawana  żywność  dla mieszkańców Parafii Skórcz  w miejscowości Wielbrandowo w ramach programu „PEAD”

W związku z powyższym prosimy  rodziny  zakwalifikowane o przybycie w dniu
od 1 października o godzinie 16:00

do Świetlicy  
Wiejskiej w Wielbrandowie  po odbiór żywności.

Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.

 

P R O Ś B A

Zwracamy się  z prośbą  do rodzin korzystających z pomocy w formie w/w żywności o pomoc  w rozładunku żywności.

Osoby chętne  zapraszamy do pomocy  w poniedziałek tj.30 września 2013r.   do Świetlicy Wiejskiej w Wielbrandowa na godzinę 11:00

 

Kierownik GOPS
Gabriela Kozłowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu, składa
serdeczne podziękowania za przekazane środki finansowe przez osobę , która chce pozostać anonimowa
.
Środki przekazane na konto społeczne naszego ośrodka zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Jesteśmy wdzięczni za piękny odruch serca, który został przyjęty z wielką radością.

Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

 

„Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

 

Kierownik GOPS
Gabriela Kozłowska

 

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona utworzona w ramach Projektu "Lepsze jutro" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacj o prywatności i plikach cookies.