Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rozszerzyła się lista partnerów Karty Dużej Rodziny. Osoby posiadające Karty mogą skorzystać z kolejnych ulg na usługi bankowe i ubezpieczeniowe, na zakup materiałów budowlanych oraz podręczników szkolnych.

Do programu dołączyli:

 • Bank BZ WBK - oferuje zniżki w opłatach za kartę kredytową, prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego i limitu kredytowego oraz bezpłatne prowadzenie konta,
 • AVIVA - oferuje zniżkę 20% przy zakupie ubezpieczenia zdrowotnego, a także bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci. Ulgi obowiązywać będą od 1 lipca br.,
 • PTTK - oferuje od 5% do 20 % zniżki na noclegi, wyżywienie oraz wypożyczenie sprzętu w placówkach, które przystąpiły do programu,
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój - oferuje 20% zniżki na pobyt leczniczy i dodatkowe zabiegi,
 • Muzeum Narodowe w Warszawie - oferuje 50% zniżki na bilet dla dorosłej osoby na wystawy oraz bilet za 1 zł dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia,
 • Praktiker - oferuje 10% rabatu na towary znajdujące się w ofercie sklepu,
 • EBS, właściciel sieci pralni 5aSec - oferuje rabat 20% na wszystkie usługi oraz rabat 40% na wszystkie usługi przy jednorazowym oddaniu do czyszczenia 3 sztuk odzieży,
 • Wydawnictwo Nowa Era - oferuje rabat 15% na zakup podręczników w księgarni internetowej sklep.nowaera.pl,
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - oferuje zniżki na wstęp na wystawy, zajęcia edukacyjne oraz zakupy w sklepie muzealnym. Dzieci do 7 roku życia są zwolnione z opłat wstępu do pałacu oraz parku,
 • Orbis - oferuje 20% zniżki na pobyt w hotelach oraz śniadania gratis dla dzieci i młodzieży do lat 16 w wybranych placówkach. Ulgi obowiązywać będą od 1 czerwca br.,
 • Comfortbe- Softbe - oferuje 10% zniżki na cały asortyment w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym.

Pełną listę partnerów Karty Dużej Rodziny można zobaczyć tutaj:
Partnerzy Karty Dużej Rodziny

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKÓRCZU
OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

Referent
do spraw świadczeń z pomocy społecznej
i pomocy środowiskowej
w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony

Pełna treść ogłoszenia

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Skórczu w imieniu wszystkich mieszkańców  gminy  Skórcz składa  podziękowania wszystkim sołtysom za zorganizowanie  odbioru i dystrybucję  jabłek  dla mieszkańców swoich sołectw.

Odrębne podziękowania  kierujemy dla  Pana  Zbigniewa  Szwarc za udostępnienie  sprzętu do rozładunku  oraz pracownikowi  Panu  Michałowi Maleckiemu za  rozładunek i załadunek.

Ponadto chcielibyśmy podziękować  Panu  Bolesławowi  Kwarcińskiemu i Rafałowi BiałkowskiemuPanu Dariuszowi  Lis za okazaną pomoc przy załadunku.

Dziękujemy  wszystkim  za  pomoc.

 

Wszystkim  pięknie  dziękujemy,
Dzisiaj zyski szacujemy,
Pomoc wspólna  była  dana
Niech nie będzie zapomniana.”

Wójt Sławomir Czechowski
i pracownicy GOPS

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Skórczu  informuje, że nasza  gmina w czwartek 19 marca 2015 r. otrzyma  bezpłatnie  dostawę  jabłek dla wszystkich mieszkańców Gminy Skórcz.
Osoby, które chciałyby otrzymać  jabłka dla rodzin  proszone  są  o kontakt  z sołtysami ,  którzy  zajmą  się  dystrybucją  na swoich terenach.

„ Jabłuszka smaczne i zdrowe,
Każdy dostać dziś je może,
Jabłka wszyscy spożywajmy

sadownikom pomagajmy.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu  informuje osoby starsze i rodziny tychże osób o przestępstwach dokonywanych na tej grupie społecznej. Przestępcy wykorzystując dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar dzwonią do nich podając się podczas rozmowy najczęściej za osoby bliskie i pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić pieniądze. Bardzo popularna metoda oszustw „na wnuczka” opisana została w informatorze stworzonym przy współpracy Związku Banków Polskich z Komendą Główną Policji.

Kilka podstawowych zasad jak bronić się przed oszustami:

 • nigdy nie przekazujmy pieniędzy nieznajomym osobom, które powołują się, że są pośrednikami np. z członkiem rodziny – to wspólnicy oszustów,
 • sprawdzajmy tożsamość dzwoniącego, który podaje się za członka rodziny i chce od nas pożyczyć pieniądze,
 • upewniajmy się, kogo wpuszczamy do domu, zanim to uczynimy, żądajmy okazania legitymacji lub identyfikatora, zadzwońmy do instytucji, na które nieznajomi się powołują, gdyż przestępcy podają się za pracowników administracji, gazowni, elektrowni, inkasentów opłat, hydraulików, przedstawicieli banku, sprzedawców, a coraz częściej nawet za policjantów,
 • nie wahajmy się zadzwonić na Policję pod bezpłatny numer telefonu 997 lub 112 gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem.

GOPS Skórcz informuje, że dostępna jest interaktywna mapa partnerów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Teraz znajdowanie zniżek w miejscu zamieszkania, jak i w każdym miejscu w Polsce stało się łatwiejsze. Wyjeżdżając na ferie lub wakacje, można sprawdzić gdzie Karta będzie przydatna.

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny również tutaj.

Informacje dotyczące ubiegania się o kartę można uzyskać w GOPS Skórcz.
Wnioski o wydanie karty należy składać w GOPS Skórcz ul. Kociewska 7

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Skórczu informuje, iż z dniem 01 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

W związku z wprowadzoną zmianą specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pozostałe warunki ubiegania się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian. Kryterium dochodowe w okresie zasiłkowym 2014/2015 wynosi 664,00 zł na osobę w rodzinie, a ustalenie prawa do świadczenia następuje na podstawie dochodów rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki za 2013 r.

Gminy  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Skórczu informuje, że systematycznie powiększa się liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom wielodzietnym w ramach Karty Dużej Rodziny. Od 1 grudnia 2014r. do programu przystąpiła sieć hipermarketów Carrefour Polska oraz stacje paliw Grupy Lotos S.A. Swoje zniżki oferują również Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo :

Szczegóły i lista partnerów oferujących zniżki znajduje się na stronie rodzina.gov.pl

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Skórczu,  informuje że Wojewódzki  Zespół  Szkół  Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim  do końca stycznia 2015 roku prowadzi NABÓR ZIMOWY na kierunki:

 • Terapeuta zajęciowy
 • Opiekun medyczny

Nauka rozpoczyna się 26 stycznia 2015 roku

informacje (zip)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu serdecznie dziękuje anonimowym Wolontariuszom, którzy  przekazali i dostarczyli do ośrodka pomocy na rzecz osób potrzebujących artykuły żywnościowe oraz słodycze.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność  i okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary miały wartość nie tylko materialną, ale były przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu potrzebujących z gminy Skórcz za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
ecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

Kierownik i pracownicy GOPS

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona utworzona w ramach Projektu "Lepsze jutro" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacj o prywatności i plikach cookies.